Het Team

Het team, de motor van de school. Dat vergt zowel van individuele teamleden als van het team als groep hoge eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team vormt een geheel dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak; onderwijs geven vanuit een montessoriaanse visie, aangevuld met taken die hieraan bijdragen. Zij delen dezelfde cultuur en dragen die uit richting ouders en kinderen.

Citaat van een ouder:
'Leerkrachten die de kernwaardes, de emoties, rust en de positiviteit waar de BMS voor staat uitdragen en er heilig in geloven.'

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Bij afwezigheid van een van de teamleden worden zij vervangen door invalleerkrachten. Onze school kent een vaste vervangersgroep. Bij onvoorziene afwezigheid van de leerkracht kiezen we er zoveel mogelijk voor de kinderen in hun eigen lokaal te laten werken, maar als het echt niet anders kan, worden de kinderen tijdelijk in een andere groep opgevangen.

De leerkrachtverdeling:

Bovenbouw (groep 6-7-8):

BBA

Josje van de Broek (ma, di, wo) en Jeannette Russeler (do,vr)

BBB

Trisnah Karmin (ma, di, wo) en Charlotte Meijers (do, vr)

BBC

Olga Oude Lenferink (ma,di,do, vr) en Marlies Loenen (wo)

BBD

Jan Willem Haak (ma, di, do, vr) en Monique Lesser(wo)

Middenbouw (groep 3-4-5):

MBA

Janneke Siersma (ma, di, wo, vr) en Monique de Wit (do)

MBB

Kim Bezemer (ma, wo, do, vr) en Marlies Loenen (di)

MBC

 Jôke Harreveld (ma,di,wo) en Monique Lesser (do, vr)

MBD

Kamiel Schopmeijer (ma, di, wo, do) en marlies Loenen (vr)

Onderbouw (groep 1-2):

OBA

Eugenie van den Heuvel (ma, wo, do, vr) en Monique de Wit (di)

OBB

Kim Blüm (ma, di, do, vr) en Monique de Wit (wo)

OBC

Karina de Haan (ma, di, wo, do, vr) en Pien Linders (ma, di, wo, do, vr)
(Pien en Karina werken om de beurt een week, wissel op woensdag)

Naast de groepsleerkrachten werken op de BMS ook vakleerkrachten;

Handvaardigheid

Rosalie Mendera geeft elke week op maandag aan de midden- en bovenbouw handvaardigheid. 

Muziek

Robbert van de Muziekfabriek geeft een keer in de week muziek aan de onder-, midden- en bovenbouw.

Gym.

Niels van Rijn is onze vakleerkracht gym. En geeft elke donderdag en vrijdag aan de midden-en bovenbouwgroepen gym.

Administratie

Geraldine Elshof is onze administratieve kracht, verantwoordelijk voor financiele en administratieve stromen. Ze is aanwezig op dinsdag en donderdag. 

Directeur

De dagelijkse leiding van de BMS is in handen van de directeur Ellen Koops. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken en laat zich ondersteunen door het bouw-coördinatoren team (BCT). Dit team van leerkrachten (één per bouw) ondersteunt de directeur en is aanspreekpunt bij diens afwezigheid. De directeur overlegt elke maand  met het BouwCoördinatorenTeam (BCT) over beleid, over zaken die binnen de onder- midden of bovenbouw spelen en op zaken op individueel niveau.

De interne begeleiders leerlingenzorg

De interne begeleiders leerlingenzorg, Joke Brandenburg (de gehele week voor de Midden- en Bovenbouw) en Kim Blüm, (alleen op vrijdag middag voor de Onderbouw) zijn verantwoordelijk voor het coördineren en stimuleren van een continue zorg voor die leerlingen die daaraan behoefte hebben; zij bewaken de voortgang van de kinderen. 

Blijven leren

Op de BMS vinden we dat wie onderwijst, ook zelf moet blijven leren. Om de kinderen het beste onderwijs te kunnen bieden, onderneemt het schoolteam tal van activiteiten ter verbetering van het onderwijs. Daarvoor heeft het team een aantal studiedagen. De studiedagen voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

  • Vrijdag 21 juli 2017
  • Donderdag 28 september 2017
  • Dinsdag 21 november 2017
  • Vrijdag 23 februari 2018
  • Dinsdag 10 april 2018
  • Donderdag 28 juni 2018
  • Vrijdag 20 juli 2018

De specifieke beleidsterreinen of aandachtspunten waar we aan werken staan in het Jaarwerkplan.

Onze leerkrachten hebben uiteraard allemaal een PABO diploma en een Montessori diploma. Veel leerkrachten hebben zich daarnaast bovendien gespecialiseerd in bepaalde vak- of vormingsgebieden of op een bepaald gebied gericht zoals remedial teaching (RT) of ICT.