Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Vooraankondiging

donderdag 14 november 2019 Oproep

Noteer in uw agenda: op maandag 25 november is de Algemene Vergadering (AV). Wij hopen veel ouders te zien op de AV, de uitnodiging is inmiddels in uw bezit. 

Halen en brengen

donderdag 14 november 2019 Oproep

Tijdens de haal- en brengtijden ontstaat er chaos op de parkeerplaats. Dit leidt tot onveilige situaties, de afgelopen week ging het bijna mis. Wij verzoeken u dringend om één rijrichting aan te houden. Ingaand verkeer bij de op- en afrit van school, uitgaand verkeer bij de op- en afrit aan het eind van de parkeerplaats. Dus bij school erin, richting het zwembad eruit. 

Fietsers

donderdag 14 november 2019 Oproep

Een oproep aan de fietsers: volg zo lang mogelijk het fietspad, fiets niet over de parkeerplaats! Dus gebruik de op- en afrit het dichtst bij school. 

Terugblik

donderdag 14 november 2019 Overige zaken

Op dinsdag 12 november hadden wij een ouderavond over social media. Het was een zinvolle avond waarop we nieuwe inzichten over mediaopvoeding hebben opgedaan. Heel fijn om een flink aantal ouders te mogen ontvangen, dank voor uw komst. Wij zullen de avond in de toekomst herhalen. 

Vanaf aanstaande donderdag krijgen de kinderen van de middenbouw en bovenbouw gym in de tent op het hockeyveld. De kinderen van de eerste groep (BBA) moeten in gymkleding naar de tent komen waar om 8.45 uur de les start. De overige groepen kleden zich voor de gymles om in de kleedkamers van de hockeyclub.

We weten nog niet hoe de temperatuur in de tent zal zijn. Daarom vragen we de kinderen een lange gymbroek en een vest aan te trekken over hun gymkleding. Ze zouden dan tijdens de les kleding uit kunnen trekken als het te warm blijkt te zijn.

Terugblik

donderdag 7 november 2019 Mededeling

Afgelopen woensdag, 6 november, was het team van de BMS hard aan het werk. Wij zijn gestart op school waar we onder andere de begroting hebben besproken. Daarna waren we in het Tropenmuseum in Amsterdam waar we werden geschoold in het werken met DaVinci. Het was een waardevolle en inspirerende dag.

Fietsenstalling

donderdag 7 november 2019 Mededeling

In eerste instantie hadden we u laten weten dat de fietsen van de kinderen gestald konden worden bij de hockeyvelden. Helaas blijkt dit niet de juiste plek: er zijn al twee fietsen gestolen. Wij hebben deze week de fietsenrekken van de Busken Huetlaan gehaald en op het plein geplaatst. De fietsen kunnen dus op het plein worden gestald. 

Gym

donderdag 7 november 2019 Mededeling

Het was even zoeken en puzzelen om ervoor te zorgen dat alle groepen kunnen gymmen, maar het is gelukt! De onderbouwkinderen gymmen op maandag in de sportzaal en op donderdag in de zaal van de dansschool, beide in de Lunet. De groepen 3 t/m 8 gymmen op donderdag in de tent op het terrein van HC Naarden (met dank aan de hockeyclub) en op vrijdag in de sportzaal van de Lunet. 

Staking

donderdag 7 november 2019 Mededeling

Ondanks het feit dat we aanwezig waren op de studiedag, willen we u laten zien dat we uiteraard vierkant achter de staking staan. Vanuit het Tropenmuseum en zelfs vanuit het ziekenhuis!

Gevonden voorwerpen

donderdag 31 oktober 2019 Oproep

Onze mand met gevonden voorwerpen zit overvol. Aanstaande maandag, 4 november, zullen wij alle gevonden voorwerpen uitstallen op het plein. Kijkt u alstublieft of er spullen van uw kind(eren) tussen zitten, ook als u niets kwijt bent! Na maandag zullen we alle spullen wegbrengen.