Hieronder staan de nieuwe en oude nieuwsberichten, oproepen en mededelingen.

Voorstelling onderbouw

donderdag 13 februari 2020 Mededeling

Op donderdag 13 februari hebben alle onderbouwgroepen een spetterende voorstelling gegeven. De olifanten, tijgers, gnoes, giraffen, cheeta's, vogels en krokodillen hebben laten zien hoe goed ze zich konden inleven in hun rol. De leerkrachten hadden (m.b.v. de lessen van theatermakerij Storm) samen met de kinderen goed geoefend en een mooi decor gemaakt. De kinderen en hun ouders hebben genoten! 

Studiedag

donderdag 13 februari 2020 Overige zaken

Terwijl de kinderen al vrij waren, was het team hard aan het werk. Wij hadden op 14 februari een studiedag. Samen hebben we gewerkt aan de volgende stappen in de schoolontwikkeling. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar de eerste analyse van de resultaten, de inhoud van onze lessen nieuwsbegrip, de uitkomst van de bezoeken tussen leerkrachten onderling en de stand van zaken wat betreft de R.T, de fusie en zoektocht naar een nieuwe directeur. Het was een zinvolle en fijne dag!

Fijne vakantie

donderdag 13 februari 2020 Overige zaken

Wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne, gezellige vakantie! Kom vooral lekker uitgerust terug op maandag 24 februari. En vergeet niet om in te schrijven voor de oudergesprekken die na de vakantie plaatsvinden. 

Voortgang verbouwing

donderdag 6 februari 2020 Overige zaken

De verbouwing van onze school vordert gestaag. De nieuwe, stalen dakconstructie is geplaatst en de eerste dakpannen liggen er weer op. Zoals de planning er nu uitziet, zullen we aan het begin van de meivakantie terug verhuizen, uiteraard onder voorbehoud. 

Installeren Parro

donderdag 6 februari 2020 Oproep

Heel erg fijn om te zien dat veel ouders inmiddels Parro hebben geïnstalleerd, hartelijk dank daarvoor. In 8 van de 11 groepen kunnen we nu alle ouders via Parro bereiken! Goed om te weten dat inschrijven voor de oudergesprekken uitsluitend via Parro zal gaan. Ook voor overige, korte boodschappen zullen we Parro gebruiken. 

Toetsresultaten

donderdag 6 februari 2020 Oproep

De afgelopen periode hebben alle kinderen uit de groepen 2 t/m 8 Citotoetsen gemaakt. Bijna alles is inmiddels afgerond. Wij begrijpen dat u erg nieuwsgierig bent naar de resultaten van uw kind(eren). Toch vragen wij u om nog even geduld te hebben. Volgende week gaan de verslagen mee en na de vakantie zijn de oudergesprekken. U zult dan horen hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt. Het is dus niet nodig om ons te mailen en te vragen naar de resultaten. 

Verzuim

donderdag 6 februari 2020 Mededeling

Onlangs hebben wij bezoek gehad van leerplichtambtenaar van de gemeente Gooise Meren om samen te kijken naar het verzuim van onze leerlingen. In de komende peroide zullen we de regels rondom verzuim wat aanscherpen en dat betekent dat wij ook van alle kinderen zullen gaan bijhouden wie er laat is. Bij frequent te laat komen zullen wij, volgens de regels, met u in gesprek gaan en melden bij leerplicht. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? De lessen starten om 8:45, dus daarvoor moet iedereen binnen zijn. 

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

donderdag 30 januari 2020 Mededeling

Op 28 januari 2020 heeft de MR weer vergaderd. Het zal u niet ontgaan zijn dat er met de verbouwing, de fusiegesprekken en de werving van een nieuwe directeur genoeg stof voor discussie was. Mocht u opmerkingen en/of vragen hebben rondom deze belangrijke onderwerpen mailt u ons dan alstublieft op mr@bussumsemontessori.nl. Zo kunnen wij u nog beter vertegenwoordigen.


Tijdens de vergadering werd allereerst Anique verwelkomd als nieuw lid namens het team. Dit betekent tot onze vreugde dat we nu zowel in de oudergeleding als in de leerkrachten-geleding zowel onderbouw, middenbouw en bovenbouw vertegenwoordigen. Vervolgens hebben we kennis gemaakt met de interim-voorzitter van het bestuur Gert-Jan en vergaderd met de Ledenraad (LR). Gezamenlijk hebben we zowel over de vacature voor de directeursfunctie als over het proces rondom de fusiegesprekken gesproken en benadrukt dat bestuur, MR en LR een proces willen waarin leden/ouders goed meegenomen worden. Samen werd geconcludeerd dat een extra AV (eind maart/begin april) over de uitkomsten van de Fusie Effect Rapportage wenselijk is. Als MR hebben we ook besloten dat Michiel of Anne (namens ouders) en Maike (namens leerkrachten) in de benoemingscommissie voor de nieuwe directeur zitting zullen nemen.

Staking

donderdag 30 januari 2020 Mededeling

Op donderdag 30 januari is een groot aantal collega’s bij elkaar gekomen om met elkaar te praten over de toekomst van het onderwijs en de werkdruk op de BMS. De zorg over het onderwijs wordt ook door ons gedeeld. Samen hebben we gepraat over manieren om de BMS nog meer te verstevigen.

We hebben een aantal praktische ideeën/oplossingen aangedragen die we binnenkort aan de directie en andere teamleden gaan voorleggen om samen te kijken naar mogelijkheden om deze ideeën te implementeren.

Ontruimingsoefening

donderdag 30 januari 2020 Overige zaken

Afgelopen woensdag ging het brandalarm af. En dat betekent altijd: rustig blijven en toch zo snel mogelijk naar buiten. We verzamelden op de grote parkeerplaats. Gelukkig verliep de oefening heel soepel.