Een nieuw jaar!

donderdag 30 december 2021

Het team van de BMS wenst u een goede jaarwisseling en alvast een gelukkig, leerzaam en liefdevol 2022!

Fijne kerstvakantie

donderdag 23 december 2021

Voor de meeste kinderen en ouders is de kerstvakantie ondertussen begonnen. Mocht u op vakantie gaan naar het buitenland dan rekenen wij erop dat u voorzichtig bent en alle geldende maatregelen en quarantaineregels respecteert. 

Verder wensen wij iedereen een heel fijne vakantie toe. Geniet met elkaar van veel gezellige momenten, rust goed uit en hopelijk zien we iedereen weer gezond in januari op school. 

Leerlingenraad

vrijdag 10 december 2021

Vandaag is de BMS leerlingenraad voor de tweede keer bij elkaar gekomen. De kinderen hebben hun eerste doel behaald want het als te dun ervaren toiletpapier wordt vanaf nu niet meer besteld. Fijn dat dit punt zo snel opgelost kon worden dankzij hun input.

Voor de komende vergadering (4 februari om 11 uur) hebben de kinderen een tweetal onderzoeksopdrachten meegekregen. Zij gaan in de klas inventariseren welke boeken er gewenst zijn voor in de schoolbibliotheek en gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sportveld op het schoolplein. Hierbij moeten zij gaan nadenken over afmetingen, locatie maar ook over de kosten. Dit wordt zeker vervolgd!

Studiedag

donderdag 4 november 2021

Op vrijdag 12 november is het studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

De leerlingenraad

donderdag 4 november 2021

Graag stellen wij de eerste BMS leerlingenraad aan u voor. Namens de middenbouw nemen deel Oscar, Eva, Olivia, Tiago en Coen. De bovenbouw wordt vertegenwoordigd door Sara, Maud, Ilse en Lenne. Op vrijdag 5 november was de eerste vergadering.

DE MR stelt zich voor

vrijdag 8 oktober 2021

De MR bestaat dit jaar uit

Michiel Feij (voorzitter) Wouter Bakker( vice-voorzitter) en Floryt van Wesel , allen oudergeleding.

Patricia Langenkamp, Ellen Lohle en Anique van Neer , allen leerkrachtgeleding. 

We vergaderen een keer in de zes weken. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. 

BMS Informatieavond

vrijdag 3 september 2021

De informatieavond op 14 september zal niet fysiek op school plaatsvinden. In plaats daarvan sturen de leerkrachten een brief met de informatie over het schooljaar. Volgende week zullen wij in de nieuwsbrief een ondersteunend filmpje delen van de onder-, midden- en bovenbouw. Voor de ouders van leerlingen in groep 8 hopen wij na 20 september wel een fysieke avond op school te kunnen organiseren waarin de informatie over het voortgezet onderwijs wordt gedeeld.

Hoera!

vrijdag 27 augustus 2021

Als uw kind jarig is mag hij/zij natuurlijk trakteren. Bij ons op school gaat onze voorkeur uit naar een gezonde traktatie, verpakte traktatie of een klein speelgoedje. De kinderen gaan niet de klassen rond. 

Parro app

donderdag 19 augustus 2021

Op de BMS maken wij ook gebruik van Parro. Parro is een extensie van ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem, en ontworpen als communicatiemiddel tussen ouders en school/de leerkracht. Wij kunnen ook de oudergesprekken plannen via Parro. Het is een gesloten, beveiligd systeem en volledig AVG-proof.

Alle leerlingen zijn opnieuw aan de juiste groep gekoppeld. De leerkracht kan via Parro informatie met u delen, u kunt zelf contact opnemen met de leerkracht en met de andere ouders van de groep van uw kind. Mocht u problemen ondervinden met Parro, mail dan de leerkracht.

In het nieuwe schooljaar zullen wij overgaan op een nieuw communicatieplatform Socialsschools wat stichtingbreed wordt gebruikt door Talent primair. Zodra wij hier verder nieuws over hebben zullen wij u meteen op de hoogte stellen.

Zonnebrandcrème

vrijdag 11 juni 2021

Wilt u op zomerse dagen uw kind thuis alvast insmeren met zonnebrandcrème of een flesje meegeven in de tas. Alvast dank!