Sportdag en sponsorloop

donderdag 12 september 2019

Gelukkig hebben we onze sportdag verplaatst naar 18 september. Denkt u eraan de enveloppe van de sponsorloop in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren)? En voor alle hulpouders: heeft u al doorgegeven of u de 18de ook kunt helpen?

We verwachten een mooie en vooral droge dag en wensen alle kinderen veel succes en plezier!

Informatie op de website

donderdag 5 september 2019

Goed om te weten: op de website kunt u onze nieuwste schoolgids downloaden. In deze gids staan allerlei praktische zaken over het huidige schooljaar. Ook ons schoolplan, met daarin de plannen voor de komende jaren, is te vinden op de site. Veel leesplezier!

Studiedag

donderdag 5 september 2019

Op maandag 23 september zijn alle kinderen vrij, het team heeft een studiedag! Zoals bekend zijn de andere studiedagen dit jaar: woensdag 4 november, vrijdag 14 februari en maandag 4 mei. 

Inspectiebezoek

donderdag 29 augustus 2019

Op maandag 9, dinsdag 10 en maandag 16 september zal onze school worden bezocht door de inspectie van het onderwijs. De inspecteurs gaan in gesprek met het bestuur, de intern begeleiders, de directie, leerlingen, ouders, de MR en de LR. Daarnaast zullen ze alle documenten bestuderen en op bezoek gaan in de groepen. Wij zijn helemaal klaar voor het bezoek en houden u op de hoogte van de bevindingen. 

Op tijd komen

vrijdag 10 mei 2019

We willen u weer even op het volgende wijzen: 

Denkt u eraan dat uw kind voor kwart voor negen in de klas moet zijn?

Plantjes!

vrijdag 12 april 2019

Dank aan de Vrienden van de BMS voor alle nieuwe plantjes. Het ziet er weer gezellig uit!

Grote rekendag: uit verhouding

vrijdag 29 maart 2019

Op 3 april organiseren we op school de Grote Rekendag. De hele dag staat in het teken van rekenen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Een tipje van de sluier, het thema is: uit verhouding.

Luizen alert

donderdag 21 maart 2019

Er zijn luizen geconstateerd in sommige groepen. Ons verzoek om het aan ons te melden indien uw kind luis heeft. Een mailtje of een briefje werkt heel goed! Bedankt.

Bovenbouwfeest

vrijdag 15 maart 2019

Save the date!

Vrijdag 29 maart 2019 van 18.30-20.30 uur. Hou de update in de gaten, want verdere info volgt.

Ouderavond

donderdag 14 maart 2019

Zoals op de ouderavond in oktober is afgesproken, is er een nieuwe ouderavond gepland. Deze zal zijn op woensdag 3 april om 20:00 uur. Tijdens deze avond zullen wij u verder informeren over de inhoudelijke ontwikkelingen op de BMS.