Mededeling

Gevonden voorwerpen

donderdag 25 januari 2018

Morgen is het weer zover, de laatste maandag van de maand. Dan zullen de waslijnen met gevonden voorwerpen weer worden opgehangen. Kijkt u even of er iets van u of uw kind bij hangt? Wat overblijft gaat naar een goed doel. 

 

Gevonden voorwerpen

donderdag 23 november 2017

Maandag is het weer zover, de laatste maandag van de maand. Dan zullen de waslijnen met gevonden voorwerpen er weer hangen. Kijkt u weer even of er iets van u of uw kind bij hangt? Wat overblijft gaat naar het goede doel.

Atelier in een koffer

woensdag 15 november 2017

Op donderdag 30 november 2017 zullen alle kinderen uit de onderbouw deelnemen aan het project een 'Atelier in een koffer'. Twee gastdocenten zullen samen met 3 ouders de kinderen laten werken met natuurlijke materialen in 5 werkstations, waarbij de nieuwsgierigheid en de creativiteit van de kinderen zal worden gestimuleerd. 

Zie visie Atelier in een koffer

Studiedag

donderdag 9 november 2017

Dinsdag 21 november is er een studiedag, de kinderen zijn op deze dag vrij. 

Staking in het primair onderwijs.

donderdag 9 november 2017

Zoals u al heeft kunnen lezen en horen in diverse media wordt er op 12 december weer landelijk gestaakt door de leerkrachten uit het primair onderwijs. Unaniem doen allen betrokkenen mee onder leiding van 'actiegroep PO in actie' ook alle onderwijsbonden en schoolbesturen blijven staan voor onze eisen.

De stakingsbereidheid is op de BMS 100%.

We houden de ouders en iedereen die betrokken is bij ons onderwijs op de hoogte.

Wegwerkzaamheden

vrijdag 3 november 2017

Heeft u het ook gezien? Dit verkeersbord staat aan het begin van de Busken Huetlaan.

Gevonden voorwerpen

donderdag 26 oktober 2017

Maandag is het weer zover, de laatste maandag van de maand. Dan zullen de waslijnen met gevonden voorwerpen er weer hangen. Kijkt u weer even of er iets van u of uw kind bij hangt? Wat overblijft gaat naar het goede doel.

Studiedag

woensdag 11 oktober 2017

Op de studiedag van 28 september j.l. zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals toetsanalyses, referentieniveaus, de overgang van onderbouw naar middenbouw en de montessorivisie. We hebben gekeken welke regels en afspraken vanuit de montessorivisie nog gehanteerd worden in de verschillende groepen of bouwen en welke afspraken we hanteren op school. 'Is het nog van deze tijd?' De komende periode zullen we de regels en afspraken gaan herijken. 

De onderbouwleerkrachten zijn zaterdag naar een Kleuterinspiratiedag geweest in Vleuten. Samen met meer dan honderd andere kleuterjuffen (en één meester) hebben zij allemaal verschillende workshops gevolgd op het gebied van kleuteronderwijs. De dag werd afgesloten met een presentatie van kinderboekenschrijfster en oud- Klokhuis presentatrice Monique Hagen. De onderbouwleerkrachten zijn weer heel geïnspireerd geraakt door deze dag!

Staking op 5 oktober

woensdag 27 september 2017

Weet u het nog? Op donderdag 5 oktober is de school dicht i.v.m. de landelijke staking PO.