Voorstelling onderbouw

donderdag 13 februari 2020

Op donderdag 13 februari hebben alle onderbouwgroepen een spetterende voorstelling gegeven. De olifanten, tijgers, gnoes, giraffen, cheeta's, vogels en krokodillen hebben laten zien hoe goed ze zich konden inleven in hun rol. De leerkrachten hadden (m.b.v. de lessen van theatermakerij Storm) samen met de kinderen goed geoefend en een mooi decor gemaakt. De kinderen en hun ouders hebben genoten! 

Verzuim

donderdag 6 februari 2020

Onlangs hebben wij bezoek gehad van leerplichtambtenaar van de gemeente Gooise Meren om samen te kijken naar het verzuim van onze leerlingen. In de komende peroide zullen we de regels rondom verzuim wat aanscherpen en dat betekent dat wij ook van alle kinderen zullen gaan bijhouden wie er laat is. Bij frequent te laat komen zullen wij, volgens de regels, met u in gesprek gaan en melden bij leerplicht. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? De lessen starten om 8:45, dus daarvoor moet iedereen binnen zijn. 

Nieuws uit de MR (ingezonden stuk)

donderdag 30 januari 2020

Op 28 januari 2020 heeft de MR weer vergaderd. Het zal u niet ontgaan zijn dat er met de verbouwing, de fusiegesprekken en de werving van een nieuwe directeur genoeg stof voor discussie was. Mocht u opmerkingen en/of vragen hebben rondom deze belangrijke onderwerpen mailt u ons dan alstublieft op mr@bussumsemontessori.nl. Zo kunnen wij u nog beter vertegenwoordigen.


Tijdens de vergadering werd allereerst Anique verwelkomd als nieuw lid namens het team. Dit betekent tot onze vreugde dat we nu zowel in de oudergeleding als in de leerkrachten-geleding zowel onderbouw, middenbouw en bovenbouw vertegenwoordigen. Vervolgens hebben we kennis gemaakt met de interim-voorzitter van het bestuur Gert-Jan en vergaderd met de Ledenraad (LR). Gezamenlijk hebben we zowel over de vacature voor de directeursfunctie als over het proces rondom de fusiegesprekken gesproken en benadrukt dat bestuur, MR en LR een proces willen waarin leden/ouders goed meegenomen worden. Samen werd geconcludeerd dat een extra AV (eind maart/begin april) over de uitkomsten van de Fusie Effect Rapportage wenselijk is. Als MR hebben we ook besloten dat Michiel of Anne (namens ouders) en Maike (namens leerkrachten) in de benoemingscommissie voor de nieuwe directeur zitting zullen nemen.

Staking

donderdag 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari is een groot aantal collega’s bij elkaar gekomen om met elkaar te praten over de toekomst van het onderwijs en de werkdruk op de BMS. De zorg over het onderwijs wordt ook door ons gedeeld. Samen hebben we gepraat over manieren om de BMS nog meer te verstevigen.

We hebben een aantal praktische ideeën/oplossingen aangedragen die we binnenkort aan de directie en andere teamleden gaan voorleggen om samen te kijken naar mogelijkheden om deze ideeën te implementeren.

Cultuur, uitnodiging voorstellingen

donderdag 23 januari 2020

Vanuit onze cultuursubsidie werken we dit schooljaar aan een cultuurproject waarbij de kinderen en leerkrachten les krijgen in theater. Wij doen dit in samenwerking met theatermakerij STORM. In het najaar hebben alle groepen workshops gevolgd, deze maanden volgt de tweede ronde workshops. Dit resulteert in een voorstelling.

De voorstelling van de onderbouw 'Gewoon zoals je bent' zal zijn op donderdag 13 februari 14.00 uur - 14.30 uur in de hal van de school. Alle ouders zijn van harte welkom!

Onze cultuurdag is op 10 maart. Alle midden- en bovenbouwgroepen zullen op 10 maart generale repetitie houden en een voorstelling geven!

'Het geheim van de familie Tortini' op 10 maart in de sportzaal van de Lunet.

MBA, MBB, BBA, BBB 12.45 -13.40 uur (12.35 uur binnenkomst publiek)
MBC, MBD, BBC, BBD 13.50 - 14.45 uur (13.40 uur publiek wisselt)

De onderbouwkinderen gaan op 10 maart aan het werk in het eigen atelier, gewoon op school. Ze werken met natuurlijke materialen in 6 werkstations, waarbij de nieuwsgierigheid en de creativiteit van de kinderen zal worden gestimuleerd.

 

Staking

donderdag 16 januari 2020

Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen, zal de BMS op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten zijn voor alle leerlingen. Een substantieel deel van het team heeft ervoor gekozen deel te nemen aan de landelijke staking. 

Luizen

donderdag 9 januari 2020

Net als alle kinderen zijn ook de luizen terug van vakantie. Er zijn dus luizen geconstateerd. Wilt u uw kind goed (en regelmatig) controleren op luizen en neten? Meer betrouwbare informatie over de manier waarop u dit kunt doen kunt u vinden op site van het RIVM. 

Parro

donderdag 9 januari 2020

Binnenkort gaan wij Parro gebruiken. Parro is een extensie van ParnasSys, ons leerlingadministratiesysteem en ontworpen als communicatiemiddel tussen ouders en school/de leerkracht. Wij kunnen ook de oudergesprekken plannen via Parro. Het is een gesloten, beveiligd systeem en volledig AVG-proof. Momenteel zijn we Parro aan het uitproberen binnen het team, binnenkort volgen de ouders. Wellicht kunt de app vast installeren op uw telefoon. Volgende week ontvangt u meer informatie. 

Gewoon naar school

donderdag 12 december 2019

Denkt u eraan dat vrijdag 20 december een gewone schooldag is? In voorgaande jaren was de vrijdag vaak vrij. Dit jaar hebben wij echter een kort schooljaar, dat komt doordat we in de eerste groep vallen die zomervakantie krijgt. Om voldoende schooluren te maken, moeten de kinderen 20 december dus gewoon naar school. En omdat de vrijdag een gewone schooldag is, is het kerstdiner dit jaar op donderdagavond.

Kerstconcert

donderdag 12 december 2019

Op woensdag 18 december zullen we, vanaf 11:00 uur, met alle kinderen van de school het BMS Kerstconcert houden. We luisteren samen naar ons orkest en zingen samen Kerstliedjes. Wij verheugen ons op het concert!