Nieuws

Binnenkort: App!

vrijdag 1 september 2017

Binnenkort krijgt de BMS een eigen App! Daarmee kunt u dan alles vanaf uw mobiele apparaat bekijken: nieuws, groepsblogs, kalender, foto's en video's. Is uw kind ziek? Dat kunt u doorgeven via de app.

N.b. Mocht u de oude app (Schoool Tool versie 1.2.2) al hebben gedownload: deze werkt op dit moment niet meer.

Hoe dit allemaal gaat werken komt ook tijdens de groepsinformatieavond op woensdag 13 september aan bod.

Nieuwe leerkracht voor BBC

donderdag 31 augustus 2017

We hebben goed nieuws!
Gelukkig kunnen we u melden dat we een leerkracht hebben voor groep BBC. 
Olga Oude Lenferink gaat ons team versterken. Olga is 39 jaar en is een ervaren Montessorileerkracht, ze is deze zomer verhuisd van Almelo naar Utrecht en heeft erg veel zin om bij ons te starten.

De school gaat weer beginnen!

woensdag 30 augustus 2017

Het is weer zover, de vakantie zit er op en de school gaat weer beginnen. De afgelopen week is er door het team weer hard gewerkt om de school klaar te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. Alles staat weer klaar voor een frisse start.
We hopen alle kinderen maandag ochtend weer uitgerust in hun (nieuwe) klas te zien. Om 8.30 uur staan de deuren weer open.

Fijne vakantie!

donderdag 20 juli 2017

Het schooljaar 2016-2017 is alweer voorbij. Het was een gezellig schooljaar. 

Groep 8 heeft afgelopen week met een prachtige film afscheid genomen. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes in het voortgezet onderwijs. We willen alle ouders en kinderen van groep 6 en 7 bedanken voor de gemaakte hapjes voor het afscheid van groep 8. Een mooie traditie! 

Roel bedanken we voor de tijd op de BMS, het gaat je goed Roel. 

Ook willen we alle ouders bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet bij de diverse activiteiten op school. Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie, tot maandag 4 september 2017.

Het bestuur en team van de BMS.

Cito groep 8

donderdag 20 april 2017
Wat fijn dat het de drie toetsdagen extra rustig was op school!
Alle ouders en kinderen, bedankt voor het meedenken en meeleven met groep 8.
 
De centrale eindtoets 2017 is afgerond.
Vanaf 16 mei ontvangen wij de papieren uitslag op school.
Zodra deze binnen is, wordt het leerlingrapport per post naar de ouders verstuurd.

Cito groep 8

donderdag 13 april 2017

Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend (18, 19 en 20 april) wordt de cito afgenomen bij groep 8. Dit is direct na Pasen.

Wees extra stil in de school tijdens deze dagen zodat de kinderen zich optimaal kunnen concentreren. Kom op tijd!

De toetsing is in de lokalen BBB (Trisnah) en BBD (Jan Willem).

Wij wensen deze leerlingen veel succes!

Kijk/werk middag

donderdag 6 april 2017

Graag een kijkje nemen in de klas?

Wat doen wij met de nieuwe methode DaVinci?

De digiborden in gebruik zien?

Werkjes van uw kind bekijken?

Kom donderdag 13 april vanaf 13:30 tot 14:30 uur in de klas kijken.

U bent van harte welkom!

Wilhelmus

vrijdag 31 maart 2017

De afgelopen tijd hebben wij, in de geest van de Da Vinci methode, samen met de kinderen de verkiezingen gevolgd. Aan thema’s die hierbij speelden hebben wij tijdens de lessen aandacht besteed.
In dit kader hebben wij besloten om een tijdens de verkiezingstijd geopperd thema te omarmen, namelijk het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Vanaf maandag zullen wij iedere week klassikaal openen met het staand zingen van ons Volkslied.

In de Da Vinci methode zijn kerndoelen opgenomen als Oriëntatie op jezelf en de wereld, Wereldburgerschap, Burgerschapsvorming en de Canon van de Nederlandse geschiedenis. In dit kader vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun geschiedenis, nationale identiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Het daadwerkelijk kennen en samen zingen van ons Volkslied hoort daar bij.
Om er zeker van te zijn dat alle kinderen in ieder geval het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus goed kennen vragen wij jullie om morgen thuis vast te oefenen, zodat iedereen maandag uit volle borst kan meezingen!
Als hulpmiddel hiervoor kun je de bovenstaande link aanklikken met meer informatie over de achtergrond van het Wilhelmus en de tekst die hierbij hoort.

Veel succes!

Op de laatste dag van de 'Week van het Geld' ontving de bovenbouw het spel 'MoneyMaker' van Stichting Ons Geld. Het was gedoneerd door één van de ouders en een groepje kinderen mocht het uitproberen. Daarbij kregen ze persoonlijke uitleg van de bedenkers van het spel: Gijs Dalen Meurs – die vroeger ook op de BMS heeft gezeten – en Paul Brinkkemper. De eerste spelronde werd vastgelegd door twee journalisten van het internetplatform Follow The Money. Het spel leert de kinderen hoe banken werken en wat krediet en rente met je koopkracht doen. Een leerzame vrijdagmiddag dus!

De nieuwe digiborden zijn er!

vrijdag 10 maart 2017

Oh wat zijn wij blij, de laatste vijf digiborden zijn de afgelopen week in de klassen opgehangen.