BMS app en update

donderdag 27 januari 2022

De afgelopen jaren heeft de BMS wekelijks op vrijdag per email een update (nieuwsmail) verstuurd naar alle ouders. Sinds de invoering van Social schools afgelopen oktober hebben wij gemerkt dat veel berichten dubbel werden verstuurd en dat leerkrachten sneller en makkelijker een bericht op Social Schools konden plaatsen. Dit heeft ons doen besluiten afscheid te gaan nemen van de update via de website. Vandaag wordt hij voor het laatst verstuurd. Dit betekent ook dat de BMS app die te vinden was in de App Store/Play Store niet meer beschikbaar is. Alle communicatie loopt vanaf nu via Social Schools of per mail rechtstreeks naar de leerkracht.

Nieuws van de GMR

donderdag 16 december 2021

Op 2 december was alweer de tweede GMR-vergadering van dit schooljaar, met dit keer een overvolle agenda en een geheel digitale opzet vanwege de nu geldende coronamaatregelen. Het eerste half uur van de vergadering was gereserveerd voor ons halfjaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht. We hebben met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de actuele thema’s binnen Talent Primair, zoals de gevolgen van corona, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg over de onderwijsarbeidsmarkt.
Vervolgens was Lydia Ootjes, Coördinator Professionalisering, aanwezig om de GMR bij te praten over de ontwikkelingen rond professionalisering en Talent Primair als lerende organisatie. Hierbij kwamen ook het vervolg op de Talent Academy en het High Performance Schools-programma aan de orde.
Daarna heeft de GMR met het hoofd P&O en Fije en Roel gesproken over het nieuwe Generatiepact Talent Primair 2021, waarmee de stichting inzet op het langer behouden van leerkrachten, en het Evaluatieverslag kwaliteit van onze scholen 2021. Verder stonden zoals altijd in december de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 en de Derdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij Anique van Neer , het GMR-lid van jouw school.

De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 10 februari. Dan staan onder voorbehoud het thema Werkbeleving (inclusief de resultaten van de Succes!spiegel en de nieuwe RI&E) en de Vierdekwartaalrapportage 2021 op de agenda. Ook wordt het GMR-jaarverslag over 2021 besproken en vastgesteld.

Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR-leden, dus grijp je kans!

Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl).
De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin.

Definitieve oplossing leerkracht OBC

donderdag 4 november 2021

Ik ben Tamara Muller, 34 jaar oud en ik woon met mijn man en 2 kinderen in Soest. Onze dochter Noortje is 5 jaar en onze zoon Mees is 3 jaar. Na de kerstvakantie zal ik starten in groep OBC.

Na 9 jaar op CBS Ichthus in Zeist bij de kleuters gewerkt te hebben werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Al jaren heeft het Montessori-onderwijs mijn voorkeur en heb ik mij hierin verdiept. Bij het zien van de vacature was het voor mij een logische volgende stap om hierop te reageren en ik ben dan ook erg enthousiast om te gaan beginnen!

Ik verheug mij erop om nader kennis te maken met de kinderen en met de ouders van de BMS.

Tamara

Kinderboekenweek

woensdag 29 september 2021

De Kinderboekenweek zal dit jaar gehouden worden van 6 oktober t/m 17 oktober. Het thema is 'worden wat je wil'. Ook op de BMS doen we daaraan mee. Op woensdag 6 oktober zal de Kinderboekenweek op ludieke wijze geopend worden. 

Knikkertegels geplaatst

vrijdag 18 december 2020

Geweldig gedaan ! 5 knikkertegels voor de Bussumse Montessorischool !Ongelooflijk jongens, meisjes, papa’s en mama’s, oma’s en opa’s, buren en vrienden...

Jullie  hebben zo goed doppen gespaard voor het schoolproject “Van plastic dop tot
knikkertegel”, dat er 5 knikkertegels zijn verdiend! Op woensdag 9 december zijn de
knikkertegels onthuld onder het toeziend oog van de wethouder Barbara Boudewijnse
en kunnen de kinderen gaan knikkeren op de tegels die jullie hebben gespaard!Maar nog veel belangrijker, met dit project hebben we de kinderen tijdens de gastlessen
laten zien wat het effect van zwerfvuil is op het milieu en hoe zij hun steentje kunnen
bijdragen. Bovendien hebben wij heel veel kinderen en volwassenen er bewust van 
gemaakt hoeveel plastic we weggooien, dat het soms ook wel een beetje minder kan en
dat het geen afval is maar waardevolle grondstof. Je kan er immers nog hele leuke en
nuttige dingen van maken, zoals bijvoorbeeld de knikkertegels.

Hoera, Sinterklaas kwam toch!

vrijdag 4 december 2020

Wat een verrassing, Piet belde vanmorgen naar school om te vertellen dat Sinterklaas ons zo miste en toch even langs wilde komen! We zijn allemaal gauw op het plein gaan staan om hem op te wachten. Wat fijn dat we alles toch versierd hadden. Sint en zijn vier Pieten bleven in het speellokaal en de onder- en middenbouwgroepen zijn daar naar Sint toegegaan. We hebben genoten! Foto's van het feest kunt u hier zien. Eén waarschuwing, het zijn er veel...

Verhuizing

donderdag 2 april 2020

Sommige dingen gaan tijdens de crisis gewoon door. Zoals de verbouwing van onze school. Het is erg spannend of het bouwbedrijf op tijd klaar zal zijn, maar de aannemer heeft bij de laatste bouwvergadering aangeven dat de oplevering op 17 april zal zijn. Als we daarbij geen grote uitdagingen meer zullen tegenkomen, betekent het dat we in de meivakantie kunnen verhuizen. 
Hopelijk kunnen we de kinderen binnenkort ontvangen in onze eigen school. Het zal vreemd voor iedereen zijn om niet terug te keren in onze tijdelijke locatie, maar het is niet anders. We hopen vooral dat het niet langer zal duren dan 6 mei. 

BMS gesloten

dinsdag 17 maart 2020

Ook onze school zal tot maandag 6 april gesloten blijven in de strijd tegen het Coronavirus.

De school gaat weer beginnen!

donderdag 22 augustus 2019

De afgelopen week is er door het team weer hard gewerkt om de school klaar te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. Alles staat weer klaar voor een frisse start.
We hopen alle kinderen maandag ochtend weer uitgerust in hun (nieuwe) klas te zien. Om 8.30 uur staan de deuren weer open.

Liedje van Annie M.G. Schmidt

donderdag 25 juli 2019

Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
gesmolten op de Dam
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
als je soms wil weten hoe dat kwam

Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis

Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina
Kijk het zelf maar na
Ja, daar staat het, kijk maar: Dame Smelt

Die arme juffrouw Scholten
helemaal gesmolten
Als dat jou en mij eens overkwam
Laten we met die hitte
overal gaan zitten
maar vooral niet midden op de Dam