Start van de dag

donderdag 5 september 2019

De kop is eraf, de eerste twee weken zijn voorbij. We gaan ervan uit dat u en uw kinderen al weer een beetje gewend zijn aan het schoolritme. Dat betekent dat wij u vragen om op tijd op school aanwezig te zijn. Tussen 8:30 en 8:40 uur kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen, om 8:45 uur beginnen we echt met werken. 

De leerkracht is tussen 8:30 en 8:40 uur bezig de kinderen te ontvangen. Hij of zij heeft dan geen tijd om met u in gesprek te gaan over inhoudelijke zaken zoals de vorderingen van uw kind of zijn/haar plek in de groep. De tijd in de ochtend is bedoeld om organisatorische zaken mee te delen.  

Vervangend schoeisel

donderdag 5 september 2019

Het regenseizoen is al een beetje begonnen. Wilt u erop toezien dat uw kind zijn/haar laarzen in de gang laat staan en andere schoenen/sloffen draagt in de klas?  

Sponsorloop

donderdag 29 augustus 2019

Op initiatief van vier van onze leerlingen uit BBA (Emmy, Emma, Freija en Zoë) organiseren wij een sponsorloop. Zij hebben dit bedacht om geld in te zamelen voor twee goede doelen: het KWF en the flying doctors. Emmy, Emma, Freija en Zoë hebben vrijwel alles rondom de sponsorloop zelf geregeld, heel knap! De sponsorloop vindt plaats aan het eind van de sportdag van woensdag 11 september. De kinderen lopen tussen 11:45 en 12:15 uur en uiteraard rekenen zij hierbij op uw aanmoediging. De kinderen krijgen maandag 2 september een enveloppe mee met daarop het sponsoploopformulier. Het is de bedoeling dat zij zo veel mogelijk sponsoren zoeken en het ingevulde formulier uiterlijk maandag 9 september weer op school inleveren. Na de sportdag kan de leerkracht het aantal gelopen rondjes invullen. 

Plantje en kleedje

donderdag 29 augustus 2019

Gelukkig zijn er veel kinderen die hun plantje en kleedje meteen in de eerste week al hebben meegenomen. Wij zien graag bij alle kinderen een plantje op tafel. Wilt u uw kind(eren) een plantje meegeven? En van de nieuwe leerlingen ontvangen wij graag de strookjes met de toestemming voor het gebruik van foto's en de hoogte van de ouderbijdrage retour. Deze zijn uitgedeeld op de wenochtend. 

Sportdag 11 september 2019

donderdag 22 augustus 2019

Op woensdag 11 september 2019 is er de sportdag.

De kinderen worden deze dag om 8.30 uur bij Hockeyclub Naarden verwacht. U kunt uw kind om 12.30 uur bij de hockeyclub weer ophalen.

Om deze dag tot een sportief succes te maken, vragen wij uw hulp. Vanaf maandag 26 augustus hangt er bij elke klas een intekenlijst. Wij hopen op voldoende aanmeldingen.