Vrienden van de BMS

De activiteiten die de Vrienden van de BMS organiseren zijn:

• de boekenruilbeurs tijdens de Kinderboekenweek,
• de kerstborrel voor ouders op het schoolplein tijdens het kerstdiner van de kinderen,
• het zomerfeest (De Bazaar) waarmee het schooljaar wordt afgesloten met ieder jaar een ander thema,
• de verkoop van de school T-shirts (2x per jaar). Groen voor de jongens en blauw voor de meisjes. Deze T-shirts dragen de kinderen bij schoolvoetbal, tijdens de avondvierdaagse en eventueel op kamp, de sportdag of gewoon naar school en in hun vrije tijd.
 
Gemiddeld zitten ouders 3 jaar bij de Vrienden. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling van ouders uit de verschillende klassen van de onder-, midden-  en bovenbouw. De Vrienden vergaderen een aantal keer per jaar en hebben overleg met het team, het schoolbestuur en de directie.

Samenstelling Vrienden van de BMS:

Monique Maanicus (moeder van Hidde )
Marliet Webb (moeder van Feico , Tiemen  & Annechien )
Regina Groot (moeder van Job  & Cas )
Fransien Smits (moeder van Douwe , Evelien  & Klaas )
Anne-Claire Wilson (moeder van Philippine , Julie  & Lode )
Myrthe Maathuis (moeder van Fay , Dante , Mo & Liv )

Vragen of suggesties?

Als je vragen of suggesties hebt, horen wij die natuurlijk graag. Ook zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste hulpouders! Hiervoor kan je contact opnemen met één van de Vrienden of mailen naar: vrienden@bussumsemontessori.nl