Vakantie

Vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019:

 

herfstvakantie: maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober 

kerstvakantie: vrijdag 21 december tot en met zondag 6 januari 

voorjaarsvakantie: vrijdag 15 februari tot en met zondag 24 februari

meivakantie: vrijdag 19 april (goede vrijdag) tot en met zondag 5 mei

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei + vrijdag 31 mei vrij

Pinksteren: maandag 10 juni 

zomervakantie: vrijdag 12 juli tot en met zondag 25 augustus

 

Studiedagen 2018-2019:

 

donderdag 20 september 2018

maandag 19 november 2018

donderdag 24 januari 2019

vrijdag 15 feburari 2019

maandag 11 maart 2019

dinsdag 11 juni 2019

 

Wilt u verlof aanvragen? Kies uit de submenu's:
Verlof buiten schoolvakanties
of
Verlof gewichtige omstandigheden