Bussumse Montessorischool

Help mij het zelf te doen!

Welkom op de Bussumse Montessorischool

Wie op een gewone schooldag de BMS inloopt, ervaart rust, geborgenheid, kinderen die elkaar groeten, helpen en oog voor elkaar hebben. In de klaslokalen zie je een kind in een hoek met een boek, een volgende aan een tafeltje en weer anderen zijn samen bezig aan een werkstuk of druk in de weer met het materiaal. Een leerkracht geeft een kind een lesje over een werkje of bespreekt een onderwerp in de kring. Ook elders in het gebouw kom je kinderen tegen: de één maakt in alle rust opdrachtjes op de computer in de gang, de ander wordt in de gemeenschappelijke ruimte door een moeder geholpen met lezen. Die typerende sfeer op de BMS wordt gecreëerd door het team, de ouders, maar in de eerste plaats door de kinderen. Zij zorgen ervoor dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt, zowel in de klas als bij uiteenlopende activiteiten.

Contact

Busken Huetlaan 16  

1401 BC Bussum

035 691 3684
directeur@bussumsemontessori.nl

Agenda

Nieuws