Kamp en schoolreis

Vanaf groep 3 gaan de kinderen jaarlijks op schoolkamp. De middenbouw gaat met de eigen klas 2 nachten op kamp. De bovenbouw gaat per 2 groepen op kamp. Voor de onderbouw vindt er jaarlijks een schoolreisje plaats. Deze activiteiten worden niet betaald vanuit de ouderbijdrage. U krijg hiervoor een aparte rekening vanuit onze administratie.

 

Activiteit bedrag
Schoolreis groep 1/2 €35,-
Schoolkamp groep 3 t/m 8 €100,-