DONS TSO/BSO

Op de BMS verzorgt DONS de tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Concreet betekent dit dat DONS medewerkers tussen de middag de pleinwacht verzorgen zodat de leerkrachten een half uur pauze hebben. De kinderen spelen tussen de middag in drie shifts buiten (11.30-12.00 onderbouw, 12.00-12.30 middenbouw, 12.30-13.00 bovenbouw). Na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties verzorgt DONS de BSO. Voor de BSO sluiten ouders een aparte overeenkomst af met DONS. 

 

DONS = DOORLOPENDE ONTWIKKELING NA SCHOOL

Het is kwart voor drie en DONS tovert de school om tot een heuse kunstfabriek. Hier vangen
bevlogen kunstvakdocenten de kinderen op. Na wat appels en een frisse neus, krijgt ieder
kind in hun kleurgroep een vrolijke les in theater, dans, beeldende kunst of muziek. Aan het
einde van de dag glittert het in de gymzaal en is het podium verlicht door echte
theaterlampen. Met de ouders in het publiek, presenteren de kinderen op het podium wat
ze die dag hebben geleerd. Een toneelstuk, een dans of een expositie van hun werk. Om half
zeven gaan de kostuums weer in de kast, de muziekinstrumenten in hun koffers, en de
theaterlampen uit. Voor nu zijn de kleine kunstenaars weer thuis, morgen is er weer DONS
en gaat de ontwikkeling weer door.

Waarom DONS?
DONS is zo veel meer dan een buitenschoolse opvang, omdat de ontwikkeling van jouw kind
niet stopt na schooltijd. Wij zijn actief betrokken bij de BMS en bieden jouw kind een veilige
plek om zich zowel sociaal, emotioneel als creatief te ontwikkelen. We hebben hiervoor dan
ook een nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten. Bovendien blijft je kind op school
in zijn veilige omgeving met zijn vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast vult DONS het
lesprogramma van de school aan door ook onder schooltijd extra kunstlessen aan te bieden
en de tussen schoolse opvang te verzorgen.

Wil je meer weten of eens om het hoekje kijken? Dat kan! Spreek ons dan vooral even aan
op het schoolplein of kijk voor meer informatie of aanmelding op https://www.donsopvang.nl/locatie/dons-5-de-bms/

DONS’jes over DONS
“DONS heeft veel kleur en is heel gezellig. Er zijn er veel dingen te doen”.
Roos- 10 jaar
“ Bij DONS doe je leuke dingen en spelen enzo. En een presentatie. Je laat soms een kunstje
zien, of iets grappigs, of je maakt muziek. En vaak buiten spelen”.
Salle- 5 jaar
“Een leuke naschoolse opvang. Voor kinderen die op een leuke manier toch nog wel dingen
leren, eigenlijk”.
Timme -10 jaar