Aanmelden nieuwe leerlingen

De BMS staat open voor alle kinderen. Ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden bij onze school worden van harte uitgenodigd voor een algemene informatieochtend. 

Citaat van een ouder:

'Deze school slaagt er op een fijne manier in kwaliteit te combineren met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van het kind.'

Algemene Informatie-ochtenden nieuwe en instroomleerlingen

Kennismaking en rondleiding voor belangstellende ouders, van 9.00 tot 10.00 uur op de volgende data:

  • Vrijdag 17 mei 2024
  • Vrijdag 5 juli 2024

Graag aanmelden via administratie@bussumsemontessori.nl

Aanmelden bij de Bussumse Montessorischool

Als uw eerste kind twee jaar wordt, krijgt u een brief van de gemeente om u eraan te herinneren dat u uw kind op een basisschool moet inschrijven. Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als ouder wilt u een goede school kiezen voor uw kind. Wij adviseren u daarom tijdig met het uitzoeken van een basisschool te beginnen. Wanneer u overweegt uw kind aan te melden bij de BMS, kan dat alleen schriftelijk (per email) en middels een volledig ingevuld aanmeldformulier. (link naar het formulier bijvoegen)

Aanmeldingsprocedure

U meldt uw kind(eren) tijdig aan. De school registreert uw kind(eren). Het kind is dan nog geen leerling van onze school. Ongeveer 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, hoort u of uw kind geplaatst kan worden.

Bij aanmelding van uw kind zijn er twee mogelijkheden:

  • A.     Er is plaats in de onderbouw (groep 1)
  • B.     Er is geen plaats.

Als er geen plaats is, kunt u uw kind optioneel plaatsen op de wachtlijst. Voor de wachtlijstvolgorde en instromen hanteren wij de volgende vijf criteria:

  1. Er is reeds een broertje/zusje ingeschreven op de BMS;
  2. Het aangemelde kind is afkomstig van een andere Montessorischool;
  3. Evenwichtige verdeling leerlingenaantallen bij beginnende kleuters*;
  4. Evenwichtige verdeling jongens en meisjes;
  5. Eventueel datum van aanmelding.

*Toelichting: Bij kleuters die voor het eerst naar de onderbouw (groep 1) gaan, wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Starters’ en ‘Instromers’.

Starters zijn kinderen die aan het begin van het nieuwe schooljaar naar school gaan (zij worden 4 jaar in de maanden juni t/m december). Deze kinderen stromen na 2 schooljaren door naar groep 3.

Instromers zijn kleuters die vanaf januari t/m mei 4 jaar worden. Deze kinderen stromen pas na 2,5 schooljaar uit naar groep 3. Deze doorstroming heeft consequenties voor de leerlingenaantallen in groep 3. Bij een dreigende ongelijke verdeling van de aantallen starters en instromers, behoudt de school zich het recht om starters of instromers die bovenaan de wachtlijst staan, voor te laten gaan bij plaatsing. Dit recht behoudt de school zich ook bij dreigende ongelijke verdeling van aantallen jongens en meisjes. 

Overplaatsing van een andere school

Wanneer er sprake is van een overplaatsing, zal na een gesprek met de ouders en de directeur, toestemming worden gevraagd om informatie in te winnen bij de huidige school. Het contact met de betreffende school zal verlopen via de directeur en/of intern begeleider. Eventueel kan een kind dat voor overplaatsing in aanmerking komt, een dag (proefdag) meedraaien. De ervaringen van deze dag worden tussen ouders, leerkracht van de proefdag en de directeur uitgewisseld. Vervolgens beslist de directeur over een mogelijke plaatsing in overleg met de school van herkomst.

Wachtlijst

Op de Bussumse Montessorischool krijgen we veel aanmeldingen. Wij hanteren daarom een wachtlijst. Indien uw kind op de wachtlijst komt te staan, zullen wij contact met u opnemen zodra er een plaats beschikbaar is gekomen. Teneinde de wachtlijst zo actueel mogelijk te houden, benaderen wij ouders actief en schriftelijk (e-mail) met de vraag of het kind nog op de wachtlijst moet blijven staan. 

Op dit moment, april schooljaar 23-24, zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar in de onderbouw. De midden- en bovenbouw zitten vol.

Voor komend schooljaar 2024-2025 weten wij al dat er geen plek beschikbaar is in groep 4 en groep 7.

 

Van aanmelding naar inschrijving

Op de eerste schooldag van uw kind wordt de aanmelding omgezet in een formele inschrijving.

Formulier

Om uw kind(eren) aan te melden vult u het Aanmeldformulier digitaal in (Word). U kunt het formulier volledig ingevuld en ondertekend per e-mail (scan of foto) aan ons retourneren. Het mailadres is: administratie@bussumsemontessori.nl Per post mag ook: Busken Huetlaan 16, 1401 BC Bussum. Voor informatie over het aanmelden van uw kind(eren) kunt u ook telefonisch contact opnemen met de administratie Tel: 035-6913684. De administratie is bereikbaar op maandag t/m donderdag, van 9:00 uur – 12:00 uur.