De school

Onze school ligt verscholen tussen prachtige grote bomen in een karakteristieke Bussumse woonwijk. De plek en het gebouw zelf zijn van grote betekenis voor de sfeer op onze school. Van even groot belang als het onderwijs en de kinderen zelf. Deze ingrediënten maken onze school zo bijzonder.

Of zoals een ouder op het schoolpein het omschrijft;'De school in Bussum en omgeving waar kinderen zichzelf en uniek mogen zijn zowel in als buiten de klas.'

De kleinschaligheid van de school met ongeveer 260 leerlingen en het Montessori onderwijs maken dat alle kinderen elkaar kennen en respecteren. Of je nu in groep 8 of in groep 2 zit, je telt mee. 

Belangrijke informatie over de kwaliteit van de school is af te leiden aan de uitstroomcijfers. Ofwel, waar gaan de kinderen na groep 8 naar toe. Ongeveer 80% van de kinderen stroomt uit naar VWO HAVO. 

In 2016 vierde de school haar 100 jarig bestaan!