Ziekmelding en verlof

Ziekmelden

Via Socialschools kunt u uw kind ziekmelden. Meer informatie via dit stappenplan.

Verlof

Een verzoek voor buitengewoon verlof wordt via  Socialschools bij de directie ingediend. Deze aanvraag wordt door de directie in behandeling genomen, eventueel in samenspraak met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). De afhandeling van een verzoek tot buitengewoon verlof geschiedt over het algemeen binnen vijf werkdagen. Het verzoek dient minstens 8 weken van tevoren te worden gedaan. Het kan zijn dat de directie vraagt of u aanvullend bewijs wilt aanleveren. Dit zal altijd zo zijn als u vakantie aanvraagt buiten de schoolvakanties. U dient dan ook een werkgeversverklaring bij te voegen.

Voor vierjarigen hoeft u geen buitengewoon verlof aan te vragen. Wij stellen het echter zeer op prijs als u ons meedeelt wanneer en hoe lang uw kind niet op school zal komen.

Buitengewoon verlof kan de directie alleen verlenen indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. Als u twijfelt of uw aanvraag positief gehonoreerd zal worden raden wij u dringend aan vooraf met de directie te overleggen. Dit voorkomt teleurstellingen. In de eerste twee weken van het schooljaar is buitengewoon verlof wettelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor de laatste weken van het schooljaar. Meer informatie over de regels omtrent leerplicht en verlof aanvragen vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken van de regio Gooi- en Vechtstreek.

Indien bij ons het vermoeden bestaat dat er door ouders verlof “genomen” wordt en/of op oneigenlijke gronden verlof geforceerd wordt, dan is de directie wettelijk verplicht dit binnen drie dagen te melden bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken voor verdere afhandeling. Als zo’n actie noodzakelijk is wordt u hiervan door de directie op de hoogte gebracht.