Opleidingsschool

De Bussumse Montessorischool is een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten, in samenwerking met diverse Pabo's en MBO opleidingen.  Dit betekent dat er studenten in onze school zijn die worden opgeleid door ons team. Anique van Neer en Monique Lesser zijn de schoolopleiders en coördineren het opleiden op de BMS. Studenten leren door feedback en reflectie het vak in de vingers te krijgen en door een goede begeleiding de theorie te koppelen aan de praktijk. Daarnaast brengen de studenten nieuwe informatie in de school, waar wij als team ons voordeel mee kunnen doen. De studenten voeren zoveel mogelijk activiteiten uit die horen bij het werk van groepsleerkrachten. Dit gebeurt altijd in overleg en binnen de afspraken omtrent vertrouwelijkheid.

Alle studenten van de Hogeschool zijn welkom bij ons, maar ook studenten van andere scholen kunnen een beroep doen op ons.

Voor vragen kunt u terecht bij Anique en Monique